Alles wat te maken heeft met vreemdelingen (EU en niet EU – burgers) in België:

- verblijf
- gezinshereniging
- werk, zelfstandige activiteiten, vennootschappen
- geboorte, adoptie, huwelijk, echtscheiding, overlijden, nalatenschap
- nationaliteit
- koop en verkoop onroerende goederen
- strafrecht, verkeersrecht en verzekeringen
- burgerlijke geschillen
- asiel, regularisaties

Derhalve is advocaat “generalist”, wat betekent dat hij voor bijna alle rechtsmateries geraadpleegd kan worden.

Advocaat werkt samen met verschillende advocaten uit landen van vroegere Sovjet Unie en helpt cliënt met verkrijgen van verschillende documenten uit zijn geboorteland.

Tevens, helpt advocaat met aanvraag en verkrijgen van verschillende documenten uit buitenlandse ambassades in België.

Advocaat Vadim ANTYCHIN is niet belast met gedeeltelijk of volledig kosteloze juridische tweedelijnsbijstand (doet dus geen pro deo zaken).