Vadim ANTYCHIN behaalde in 1991 zijn eerste diploma in de Rechten in de Oekraïense Juridische Academie te Kharkov (Oekraïne).

Na zijn studie, volgde hij stage bij het Parket van het Kominterndistrict van de stad Kharkov als Substituut.

In 1997 behaalde hij zijn tweede diploma van Licentiaat in de Rechten aan de Universitaire Instelling Antwerpen (UIA).

Hij volgde vanaf 1997 stage als advocaat in het kantoor "Huybrechts, Engels, Craen & Vennoten", onder begeleiding van zijn roemvolle stagemeester, Mter. Marc A. HUYBRECHTS.

Vanaf oktober 2000 is Vadim ANTYCHIN ingeschreven op het Tableau van de Advocaten te Antwerpen en startte hij zijn eigen "solo" kantoor.

In 2002 behaalde hij de academische graad van gediplomeerde in de gespecialiseerde studie van het ondernemingsrecht bij de Universitaire Instelling Antwerpen (UIA).

In 2005 beëindigde hij studie bij Instituut voor Vennootschapsrecht te Brugge (VPOO) met diploma van postgraduaat in Vennootschapsrecht als gevolg.

Vadim ANTYCHIN is houder van het getuigschrift (2016) van bijzondere opleiding cassatieprocedure in strafzaken.

Elk jaar volgt hij permanente vorming Vreemdelingenrecht en andere opleidingen.

Advocaat ANTYCHIN spreekt Nederlands, Russisch en Engels. Hij begrijpt en leest de Oekraïense taal.

specialisatie

Alles wat te maken heeft met vreemdelingen (EU en niet EU – burgers) in België:

  • verblijf
  • gezinshereniging
  • werk, zelfstandige activiteiten, vennootschappen
  • geboorte, adoptie, huwelijk, echtscheiding, overlijden, nalatenschap
  • nationaliteit
  • koop en verkoop onroerende goederen
  • strafrecht, verkeersrecht en verzekeringen
  • burgerlijke geschillen
  • asiel, regularisaties

Derhalve is advocaat “generalist”, wat betekent dat hij voor bijna alle rechtsmateries geraadpleegd kan worden.

Advocaat werkt samen met verschillende advocaten uit landen van vroegere Sovjet Unie en helpt cliënt met verkrijgen van verschillende documenten uit zijn geboorteland.

Tevens, helpt advocaat met aanvraag en verkrijgen van verschillende documenten uit buitenlandse ambassades in België.

Advocaat Vadim ANTYCHIN is niet belast met gedeeltelijk of volledig kosteloze juridische tweedelijnsbijstand (doet dus geen pro deo zaken).